ost-kar

Eigen Vuurverzinking

Hebt u onderdelen die moeten worden verzinkt?

Thermisch verzinken is de best mogelijke bescherming tegen corrosie voor staal.

Het algemene principe bestaat eruit de stalen onderdelen te bedekken met een laag zink door deze onder te dompelen in een zinkbad van +/- 450 °C, waardoor het staal wordt beschermd tegen corrosie.

Na verschillende onderzoekspogingen, waaronder die van Luigi Galvani, ontdekt de Franse ingenieur Stanislas Sorel in 1836 de verzinkte plaat zoals wij die thans kennen.  Het verzinkingsproces gaat dus al enige tijd mee, maar is door de specifieke methode waarmee constructies duurzaam worden gemaakt nog steeds modern.

Voor het verzinken zijn er acht stappen nodig:

  1. Ontvetten verwijdert vuil en vet.
  2. Een eerste spoeling garandeert dat de navolgende baden niet worden vervuild.
  3. Beitsen verwijdert de walshuid en andere oxiden van het te behandelen oppervlak.
  4. Een tweede spoeling heeft hetzelfde doel als de eerste spoeling.
  5. Het fluxen voorkomt het opnieuw oxideren van het staal voordat dit in het zinkbad wordt ondergedompeld.
  6. Drogen voorkomt de vorming van zinkspatten bij de onderdompeling.
  7. Het verzinken zelf, ofwel het onderdompelen van de te behandelen onderdelen in een zinkbad van 450 °C.
  8. Gecontroleerd afkoelen.

Zo brengt het thermisch verzinkingsproces een beschermende laag aan die uitstekend hecht, die ondoordringbaar is en die een mechanische weerstand biedt die tot op heden niet is geëvenaard.

Contacteer onze service

Eigen Vuurverzinking - Verzinkerij
Eigen Vuurverzinking - Verzinkerij
Eigen Vuurverzinking - Verzinkerij
Eigen Vuurverzinking - Verzinkerij
Eigen Vuurverzinking - Verzinkerij
Eigen Vuurverzinking - Verzinkerij